สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

ข้อมูลหน่วยงาน/สำนักงาน/บริษัท

ชื่อผู้ให้บริการฯ :

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

เลขนิติบุคคล/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :

0993000132246

ที่อยู่สถานประกอบการ

ที่อยู่ :

534/4 ซอยพัฒนาการ 18 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

ประเภทบริการทางธุรกิจ

ประเภทบริการ :

  • พัฒนามาตรฐานสินค้า หรือบริการ
  • พัฒนาคุณภาพสินค้า หรือบริการ
  • จัดทำแผนการตลาด
  • พัฒนามาตรฐานการจัดการองค์กร
  • พัฒนาทักษะการบริหารจัดการธุรกิจแก่ ผปก.
  • พัฒนากระบวนการผลิต / lean Production
  • พัฒนาประสิทธิภาพการขนส่ง / บริหารสินค้าคงคลัง / ออกแบบกระบวนการจัดจำหน่าย
  • เพิ่มทักษะการปฏิบัติงานของพนักงาน
  • ยกระดับการผลิตด้วยเทคโนโลยี / Digital / AI / Robot
  • พัฒนามาตรฐาน / คุณภาพการผลิต / ฟาร์ม / สถานประกอบการ (โรงแรม)

ข้อมูลในการติดต่อ (ผู้ประสานงานหลัก)

ชื่อ-นามสกุล :

ไพทิพย์ แท้เที่ยงธรรม

โทรศัพท์มือถือ :

0612451451

โทรศัพท์อื่นๆ :

0 2717 3000 ต่อ 81

โทรสาร :

-

เว็บไซต์ :

www.tpif.or.th

อีเมล :

paithip@tpa.or.th

Facebook URL :

https://www.facebook.com/tpahrdtraining

Instagram URL :

-

สาขาที่ให้บริการ

สำนักงานใหญ่

ข้อมูลในการติดต่อ

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

ข้อมูลในการติดต่อ

ติดต่อ

โทรศัพท์มือถือ :

0612451451

โทรศัพท์อื่นๆ :

0 2717 3000 ต่อ 81

อีเมล :

paithip@tpa.or.th

เว็บไซต์ :

www.tpif.or.th

ที่อยู่ :

534/4 ซอยพัฒนาการ 18 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) มีการใช้เทคโนโลยี เช่น คุกกี้ (cookies) เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่านให้ดียิ่งขึ้น
เราจึงขอให้ท่านยินยอมสำหรับการใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน ข้อกำหนดเว็บไซต์ และนโยบายความเป็นส่วนตัว