สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ข้อมูลหน่วยงาน/สำนักงาน/บริษัท

ชื่อผู้ให้บริการฯ :

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

เลขนิติบุคคล/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :

0994000020724

ที่อยู่สถานประกอบการ

ที่อยู่ :

เลขที่ 1025 อาคารยาคูลท์ ชั้น 12, 14 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ประเภทบริการทางธุรกิจ

ประเภทบริการ :

  • พัฒนามาตรฐานสินค้า หรือบริการ
  • พัฒนาคุณภาพสินค้า หรือบริการ
  • พัฒนาระบบบริหารจัดการธุรกิจ (Software/Digital)
  • พัฒนามาตรฐานการจัดการองค์กร
  • พัฒนาทักษะการบริหารจัดการธุรกิจแก่ ผปก.
  • พัฒนา Business Model / Business Service Design
  • พัฒนากระบวนการผลิต / lean Production
  • เพิ่มทักษะการปฏิบัติงานของพนักงาน
  • ออกแบบพื้นที่ผลิต / กระบวนการผลิต
  • พัฒนามาตรฐาน / คุณภาพการผลิต / ฟาร์ม / สถานประกอบการ (โรงแรม)

ข้อมูลในการติดต่อ (ผู้ประสานงานหลัก)

ชื่อ-นามสกุล :

ยุธิชล ศรีตัญญู

โทรศัพท์มือถือ :

0832275836

โทรศัพท์อื่นๆ :

026195500 ต่อ 573

โทรสาร :

026198071

เว็บไซต์ :

www.ftpi.or.th

อีเมล :

bds@ftpi.or.th

Facebook URL :

https://www.facebook.com/ThailandProductivity

Instagram URL :

-

สาขาที่ให้บริการ

สำนักงานใหญ่

ข้อมูลในการติดต่อ

ติดต่อ

โทรศัพท์มือถือ :

0832275836

โทรศัพท์อื่นๆ :

026195500 ต่อ 573

อีเมล :

bds@ftpi.or.th

เว็บไซต์ :

www.ftpi.or.th

ที่อยู่ :

เลขที่ 1025 อาคารยาคูลท์ ชั้น 12, 14 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) มีการใช้เทคโนโลยี เช่น คุกกี้ (cookies) เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่านให้ดียิ่งขึ้น
เราจึงขอให้ท่านยินยอมสำหรับการใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน ข้อกำหนดเว็บไซต์ และนโยบายความเป็นส่วนตัว