สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

ข้อมูลหน่วยงาน/สำนักงาน/บริษัท

ชื่อผู้ให้บริการฯ :

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

เลขนิติบุคคล/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :

0994000005563

ที่อยู่สถานประกอบการ

ที่อยู่ :

เลขที่ 1025 อาคารยาคูลท์ ชั้น 2,11,18 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ประเภทบริการทางธุรกิจ

ประเภทบริการ :

  • เพิ่มทักษะการปฏิบัติงานของพนักงาน
  • พัฒนามาตรฐาน / คุณภาพการผลิต / ฟาร์ม / สถานประกอบการ (โรงแรม)
  • พัฒนามาตรฐานการจัดการองค์กร
  • พัฒนามาตรฐานสินค้า หรือบริการ

ข้อมูลในการติดต่อ (ผู้ประสานงานหลัก)

ชื่อ-นามสกุล :

นางสาวจรัสศรี บุญจันทร์

โทรศัพท์มือถือ :

0818412431

โทรศัพท์อื่นๆ :

026171727 ต่อ 303

โทรสาร :

026171709

เว็บไซต์ :

www.masci.or.th

อีเมล :

jaratsri@masci.or.th

Facebook URL :

https://www.facebook.com/MASCIThailand/

Instagram URL :

-

สาขาที่ให้บริการ

สำนักงานใหญ่

ข้อมูลในการติดต่อ

ติดต่อ

โทรศัพท์มือถือ :

0818412431

โทรศัพท์อื่นๆ :

026171727 ต่อ 303

อีเมล :

jaratsri@masci.or.th

เว็บไซต์ :

www.masci.or.th

ที่อยู่ :

เลขที่ 1025 อาคารยาคูลท์ ชั้น 2,11,18 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) มีการใช้เทคโนโลยี เช่น คุกกี้ (cookies) เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่านให้ดียิ่งขึ้น
เราจึงขอให้ท่านยินยอมสำหรับการใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน ข้อกำหนดเว็บไซต์ และนโยบายความเป็นส่วนตัว